ĐINH VĂN CƯƠNG
Số tài khoản: 0011004349062
Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank) chi nhánh Sở Giao Dịch